Iso Omena Library Paja

Iso Omena Library kalder sig selv et eksperimenterende bibliotek fuld af overraskelser. Det er placeret i et indkøbscenter, som udover butikker også rummer forskellige former for borgerservice: bibliotek, sundhedscenter, moder/barn sundhedsklinik, borger service, laboratorier, ungdomsklub samt scener og rum for kultur og kunst. Der er 140 ansatte og åbent hver bemandet kl. 8-21 og ubemandet kl. 7-8. Der er også åbent og bemandet i weekenden.


Biblioteket har udover den fysiske og digitale samling studiepladser, møderum og et stort paja - kreativt værksted - hvor borgerne har adgang til FabLab udstyr og materialer. Der er mulighed for betjeningshjælp i værkstedet hver dag kl. 13-16 i forhold til laser cutter, 3D-printer, vinylskærer og forskellige andre redskaber. Der er også et studie for musikoptagelser.  


På besøget vil vi både få en præsentation af deres makerspace (45 min.) og en introduktion til deres Palvelutori (servicetorv) (45 min.). Derefter er vi velkomne til at kigge nærmere på faciliteterne på egen hånd.


Tid og sted:
Onsdag kl. 13.30-15.00


Mål: Søge inspiration til arbejdet med åbne værksteder, maker-aktiviteter og indretning af uformelle læringsrum. Mulighed for kontakt vedr. netværkssamarbejde for bibliotekerne

Helsinki University - Innokas Network

Oplæg om FabLab@SCHOOL.dk: Oplæg om læreruddannelsens FabLab aktiviteter: Formål med besøg Tiina Korhonen er kvinden bag Inno...