Besøg fra University of Oulu

Torsdag får vi besøg af dekanen fra Oulu Universitet og skaberen af FabLab4School i Oulu leder af Iván Sánchez Milara. De vil deltage i torsdagens program, som starter med en kort velkomst og præsentation af FabLab initiativerne i de to lande kl. 8-9. Der vil være mulighed for at diskutere forskellige muligheder for samarbejde og netværksdannelse - fx. opstart af lærer-til-lærer samarbejde eller klasse-til-klasse samarbejde. Vi vil holde en lille netværks-event sidst på dagen (kl. 16-18), hvor konkrete aftaler kan laves.
https://lh3.googleusercontent.com/UD9s2hDdrenuBTp1LjXH89J07ZpTC5uUmRa_n3iGiXE7-mbSgtAVbCCOlxQQk1gsLaJ3gPUlSNlLJ1q1DTjii7fu3VGtEaKqSVkZhTuvXMzENoz9m6Mehh2nrKZzW5n0MrWvQWYq
Tid og sted: Torsdag kl. 16-18. På en hyggelig café - præcist sted meddeles senere


Mål: Vi vil gerne lære, hvordan der arbejdes med FabLab aktiviteter i FabLab4School på University of Oulu. Hvilke tanker gør de sig i forhold til kompetenceudvikling af lærere og spredning af initiativet? Vil vi kunne etablere netværk med dem? Kan vi lave lærer-til-lærer samskabelse (klasse-klasse, elev-elev, skole-skole??) og bruge eTwinning som samarbejdsplatform?

Link: FabLab4school: http://fablab4school.fi/

Helsinki University - Innokas Network

Oplæg om FabLab@SCHOOL.dk: Oplæg om læreruddannelsens FabLab aktiviteter: Formål med besøg Tiina Korhonen er kvinden bag Inno...